Politikalarımız

KALİTE POLİTİKASI (POL.KYM/Y.22.02.2012/Rev.01)

 • Firma olarak; toplum çıkarları, çevreye duyarlılık, insan sağlığı ve güvenliği yaklaşımını temel politika olarak benimseyip uygulamayı,
 • Müşteri ilişkilerinde taahhütlerin önemini bilerek daima buna göre hareket etmeyi,
 • Kusursuz uygulamayı kendisine ilke edinerek, uzman kadrolarla sektörde; hizmet kalitesinden ödün vermeden, zamanında, hatasız, ekonomik, güvenilir ve dünya standartlarına uygun hizmet sunmayı,
 • Teknolojiyi ve yenilikleri yakından takip ederek sürekli gelişmeye açık kalıp, yurtiçinde ve yurtdışında rekabet gücümüzü arttırmayı,
 • Çalışanlarına sorumluluk ve yetki vererek en etkin ve dinamik katılımı sağlamayı taahhüt ederiz.

ÇEVRE POLİTİKASI (POL.ÇEV/Y.22.02.2012/Rev.01)

 • Firmamız bünyesinde çevre bilincinin yerleşmesi ve sürekli gelişmesi için her türlü gayreti göstermek,
 • Kendi çevre boyutlarımızla ilgili, yürürlükteki mevzuatların ve yasaların zorunlu kıldığı tüm çevresel kural ve kriterlere eksiksiz uymak,
 • Tüm personelimizi, ayrıca işveren ve taşeronun personeli ile ziyaretçilerimizi bu çevre politikasının amaç ve ruhuna uyacak şekilde bilgilendirmek,
 • Standartlara uygunluk ve ilgili faaliyetler konusunda çalışanları teşvik etmek, katkılarını artırmak,
 • Projelerimizin çevre boyutlarını ve proje bazlı hedefleri belirlemek, çevresel kirliliğin önlenmesi, hedeflerin tutturulması amacıyla gerekli tedbirleri almak ve girişimlerde bulunmak,
 • Faaliyetlerimiz sırasında doğal kaynaklarımızı (su, elektrik, akaryakıt, vb.) etkin kullanıp gereksiz harcamalardan kaçınarak tasarruf etmek,
 • Çevre kirliliği, çevresel etkiler, çevre boyutları, çevre faaliyetleri gibi konularda eğitimler vererek tüm çalışanların bu konudaki algısını açık tutmak ve sadece iş hayatlarında değil özel hayat ve aile yaşantılarında da bu konulara duyarlı olmalarını sağlamak.

İSG POLİTİKASI (POL.ISG/Y.22.02.2012/Rev.01)
 • ÖZGÜN İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ olarak şirketimizi başarıya götüren en önemli faktörün çalışanlarımız olduğu bilinciyle; çalışanlarımız ve şirket yönetimi arasında karşılıklı güven, anlayış ve işbirliğini etkin iletişim yöntemleri ile sürekli geliştirmek,
 • İşe alıştırma, teknik ve mesleki gelişimi sağlama, kendini geliştirme ve Kalite Yönetimi anlayışını tüm çalışanlara yaygınlaştırma amacıyla etkin eğitim programları oluşturmak ve uygulamak,
 • Çalışanların kapasitelerinin en üst düzeyde kullanılmasını sağlamak için, işin gereklerini ve kendi yeteneklerini dikkate alarak doğru işe doğru insanları yerleştirmek ve çalışanların beklentileri ile şirket hedeflerini birleştirerek bireysel gelişimi sağlamak,
 • “0” iş kazası için gerekli önlemleri almak,
 • Çalışanların motivasyonunu artırmak ve şirkete bağlılığını sürekli kılmak için gerekli ortam ve şartları oluşturmak,
 • Takım çalışmasını, bireysel yaratıcılığı ve katılımcılığı geliştirmek için gerekli sistemleri oluşturmak ve geliştirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal düzenlemelere ve diğer gereklere uymak temel politikamızdır.